Poziomy znajomości języków obcych w CV

Wielu z Was zapewne włada takimi językami jak język angielski, niemiecki, rosyjski czy francuski i teraz trzeba znaleźć odpowiedź na poniższe pytanie.

Jak najbardziej trafnie określić stopień znajomości języka obcego w CV tak aby pracodawca dobrze zrozumiał to co faktycznie umiemy?

Rada Europy opracowała skalę która jasno określa znajomości języka obcego, skala to trzy grupy w każdej grupie dwa poziomy.

Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference), poziomy:

Początkujący
A1 – początkujący
A2 – podstawowy
Średnio zaawansowany
B1 – średnio zaawansowany
B2 – wyższy średnio zaawansowany
Zaawansowany
C1 – zaawansowany
C2 – zaawansowany biegły

W skrócie co oznaczają powyższe poziomy:

Poziom A1
Osoba na poziomie A1 rozumie i potrafi używać potocznych wyrażeń i formułować nieskomplikowane wypowiedzi odnoszące się do konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą konwersacje z zastrzeżeniem że rozmówca mówi wolno i zrozumiale i w każdej chwili jest skłonny do pomocy.
Poziom A2
Osoba na poziomie znajomości A2 rozumie i używa wyrażeń z zakresu tematów z obszaru z życia codziennego (praca, rodzina, przyjaciele, otoczenie, zakupy). Potrafi prowadzić prostą rozmowę polegającą na bezpośredniej wymianie zdań poruszające tematy znane i typowe.
Poziom B1
Osoba na poziomie B1 rozumie główne wątki przekazu zawartego w jasnych i standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej zagadnień i wydarzeń w temacie szkoły, pracy, czasu wolnego itd. Radzi sobie w większości okoliczności które mogą przytrafić się podczas podróży w miejscu, gdzie mówi się w określonym języku. Potrafi formułować proste, składne wypowiedzi mówione lub pisane na tematy mu znane bądź z zakresu zainteresowań.
Poziom B2
Osoba rozumie znaczenie istotnych wątków o złożonej treści na tematy rzeczowe i abstrakcyjne, w połączeniu z rozumieniem konwersacji na tematy techniczne z zakresu jej specjalizacji. Potrafi w obszernym zakresie formułować czytelne i drobiazgowe wypowiedzi mówione lub pisane, jak również wytłumaczyć swoje stanowisko w sprawie będącej obiektem dyskusji, analizując minusy i plusy różnych rozwiązań.
Poziom C1
Rozumie obszerny zakres trudnych słów, tekstów, zauważa także ich ukrytą wymowę. Wypowiada się płynnie, naturalnie, bez większego wysiłku znajdując poprawne sformułowania. Naturalnie włada językiem w kontaktach zawodowych, edukacyjnych, społecznych jak i towarzyskich. Potrafi budować zrozumiałe, poprawnie sformułowane, wyczerpujące, odnoszące się do złożonych problemów, wypowiedzi mówione lub pisane.
Poziom C2
Osoby władające językiem na poziomie C2 bezproblemowo zrozumieją właściwie wszystko, co usłyszą bądź przeczytają. Potrafią podsumować informacje z różnych miejsc napisanych lub wypowiedzianych w zwięzły sposób odtwarzając zawarte w nich teorie i argumentacje. Potrafią wyrażać swoje stanowisko płynnie, żywiołowo i szczegółowo.

Jeżeli posiadasz certyfikat językowy, informację o certyfikacie umieść obok poziomu znajomości języka. Certyfikaty m.in. w języku angielskim: IELTS, EFB, TOEFL, TOEIC i inne, jak wiadomo wiedza jest ulotna m.in. dlatego certyfikaty ważne są 2 lata, po 2 latach trzeba je odnawiać.

Pamiętaj aby nie „zawyżać” poziomu znajomości języka obcego w górę, bo Twoja wiedza odnośnie poziomu zapewne będzie zweryfikowana na rozmowie kwalifikacyjnej.

języki w CV

Pisząc swój życiorys zawodowy, możesz zdefiniować swój poziom znajomości języków obcych w następujący sposób, przykłady:

język angielski: C1 - zaawansowany
język francuski: A2 - podstawowy

Jeżeli posiadamy ważny certyfikat, możemy zapisać to w następujący sposób:

język angielski: C1 - zaawansowany, cert. TOEIC