Kreator CV po angielsku nr 01

* Nie zapisujemy (nie zbieramy) Twoich danych osobowych, nie archiwizujemy wygenerowanych dokumentów.

NAME  

ADDRESS

PHONE

EMAIL

 

(Cel Zawodowy)

 

(Doświadczenie Zawodowe)

Data (ramy czasowe) 

Firma  


Stanowisko,  
wykonywane zadania 


(Edukacja)

Data (ramy czasowe) 

Nazwa Szkoły,
Uczelni  


Uzyskane tytuły,
dyplomy


(Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje)
Rubryka w której zamieszcamy m.in. ukończone kursy np. Prawo Jazdy, przebyte szkolenia, uzyskane licencje, itp.

 

(Referencje)
Pracodawcy z Wielkiej Brytanii dosyć często zasięgają informacji o pracownikach u byłych pracodawców.
W rubryce zamieszczamy kontakt np. Telefon / Email do firmy w której pracowaliśmy i która może udzielić referencji.
Lub wpisujemy w pole tekst: „References available on request” (referencje na prośbę pracodawcy).
To pole również możesz zostawić puste.