Generator CV po niemiecku nr 03

* Nie zapisujemy (nie zbieramy) Twoich danych osobowych, nie archiwizujemy wygenerowanych dokumentów.

Name
(Imię i Nazwisko)

Adresse
(Adres)

Familienstand
(Stan cywilny / ilość dzieci)

Geburtsdatum
(Data Urodzenia)

Nationalität
(Obywatelstwo)

Telefon

E-Mail

 

Dodaj fotografię (JPG, GIF, PNG)
Maksymalna waga: 3,2 MB


(Cel zawodowy)

 

(Doświadczenie Zawodowe)

Data (ramy czasowe) 

Firma  

Stanowisko,  
wykonywane zadania 

(Edukacja)

Data (ramy czasowe) 

Nazwa Szkoły,
Uczelni  

Uzyskane tytuły,
dyplomy

(Języki)

Język  

Poziom 

(Dodatkowe Umiejętności)

 

(Zainteresowania)

 

Treść aktualnej klauzuli o ochronie danych osobowych:

UWAGA! Treść klauzuli zamieszczamy tylko wtedy gdy CV PO Niemiecku trafia na Polski rynek pracy.
Gdy CV trafia na Niemiecki czy Austriacki rynek pracy to pole pozostaw puste.